Mobirise

Aleksandra Powierska

Dr Aleksandra Powierska — specjalista ds. mediów społecznościowych, nauczyciel akademicki, ekspert w grupie ds. komunikacji europejskiej sieci uniwersyteckiej The Guild oraz autorka licznych szkoleń z zakresu marketingu w mediach społecznościowych. Podczas wystąpienia poruszy między innymi tematykę efektu pierwszego wrażenia, mowy ciała, sposobów prowadzenia small talk, a także przedstawi i omówi najczęściej popełniane błędy w trakcie wystąpień publicznych.

© Inżynier z Kulturą, Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH

Designed with Mobirise site templates