Mobirise

Marcin Styrna

Marcin Styrna to przedsiębiorca, facylitator, a także trener dla szeregu instytucji i firm. Występował na wielu konferencjach z zakresu budowania zespołu, motywacji, rozwiązywania konfliktów, strategii komunikacji oraz liderstwa. Podczas prelekcji opowie, czym charakteryzują się najlepsi przywódcy na podstawie analiz 100 000 managerów z całego świata oraz przedstawi narzędzia wspierające lidera w zarządzaniu zespołem.  

© Inżynier z Kulturą, Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH

Designed with Mobirise software